Với 20 đôla, thủy thủ mua được bao nhiêu chiếc hamburger?

Dựa theo các phép tính dưới đây để tính toán.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/