Phép tính này có kết quả bao nhiêu?

Nhiều người tưởng dễ nhưng lại tính sai.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/