Bài toán táo, dừa và chuối dễ gây nhầm lẫn

Nhiều người đã đưa ra đáp án không chính xác trong những lần giải đầu tiên, còn bạn?

Kết quả của bạn là bao nhiêu?

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/