Phép tính này bằng mấy?

Nâng độ khó của câu đố xem bạn giải được không.

Nancy (st)/Nguồn: https://vnexpress.net/