Điền số vào ô trống để được bốn phép cộng đúng

Hãy điền đủ các số đã cho vào ô trống trong các phép tính dưới đây. Mỗi số chỉ được điền một lần thôi nhé, bạn có làm được không?

Chúc các bạn thành công!

Nancy (st)/ Nguồn: https://vnexpress.net/

Đáp án >>