ĐÁP ÁN 1 – Kiểm tra chỉ số thông minh bằng 5 câu đố Toán học

Số trong một ô bằng chữ số cuối của bình phương số đối diện.

Ta có: 4 x 4 = 16, số đối diện là 6

7 x 7 = 49, số đối diện là 9.

Vậy nên: 5 x 5 = 25, số cần điền là 5.

Đáp án câu đố 1: 5

<< QUAY LẠI ĐỀ BÀI