ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 5 – ĐỀ 29

10 câu trắc nghiệm về kiến thức Tiếng Việt Lớp 5 sẽ giúp các em ôn tập lại những nội dung đã học sau:

– Cách dùng quan hệ từ như thế nào cho đúng, và từ đó các em dễ dàng nhận biết những quan hệ từ được dùng sai trong câu.

– Xác định được từ loại Tính từ trong câu thơ.

– Biết cách tìm hiểu và hiểu ý nghĩa của các câu thành ngữ.

– Các em biết hiểu ý nghĩa của từ, từ đó xác định được đâu là từ đồng nghĩa, đâu là từ nhiều nghĩa và dễ dàng phát hiện từ được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.

– Đặc biệt các em được nhắc lại cách đặt câu hỏi ngoài mục đích hỏi những điều chưa biết.

[qsm_link id=14]Click here[/qsm_link]

Như Ý (biên soạn)

One thought on “ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 5 – ĐỀ 29

  1. Pingback: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 30 - Trung tâm Ngọc Sơn all about culture and education

Comments are closed.