8 cạm bẫy tâm lý kỳ bí

Bẫy 7: Kẹt một chân trong cửa

Một yêu cầu nhỏ tưởng như chẳng ảnh hưởng gì đến bạn nhưng nếu bạn chấp thuận thực hiện như kẹt chân ở cửa rồi thì đâu thể để những phần còn lại của cơ thể bạn bỏ lại chỗ khác?

Ví dụ như khi bạn được dùng thử một món đồ nào đó và bạn đồng ý. Sau khi trải nghiệm, bạn quá hài lòng và muốn có thêm nữa nên quyết định mua để sở hữu nó.

Ý nghĩa: Cái bẫy dùng thử đó luôn tồn tại ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, sức hấp dẫn của chúng khó cưỡng vì thế hãy cố gắng giữ cái đầu tỉnh táo, phải hiểu rõ nhu cầu thực sự, tránh bị đánh lạc hướng vì một điều mới lạ giữ chân bạn lại.

Bẫy 8: Lợi dụng nặc danh >>