ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ HÌNH VUÔNG TỪ ĐƠN GIẢN ĐẾN NÂNG CAO

Khi nói đến hình vuông thì nhiều học sinh lại Ồ…ồ…. Đây là tín hiệu vui, rất đáng mừng vì các em đều cho là hình vuông rất dễ chỉ nhớ hai công thức là được. Vậy mà khi gặp những bài toán về hình vuông hơi “lệch đường rày” một tí thì các em lại “vò đầu bức tóc”. KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ lại Bộ ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ HÌNH VUÔNG TỪ ĐƠN GIẢN ĐẾN NÂNG CAO để mọi người cùng tham khảo!

Bộ đề này được thiết kế trên Powerpoint, với những hiệu ứng và âm thanh vui nhộn, hấp dẫn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0908950500 để được phục vụ.

Lý thuyết về tính diện tích HÌNH VUÔNG

Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy:

Độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Hoặc có thể nói: cạnh nhân cạnh

Công thức: S = a x a

Muốn tính cạnh khi biết diện tích của nó ta làm thế nào?

Bước 1: Phân tích diện tích đã cho

                   S = ….. x ……

Bước 2: Kết luận cạnh hình vuông

1. Tính diện tích hình vuông có độ dài cạnh như hình bên.

Giải:

Diện tích hình vuông là:

6/8 x 6/8 = 9/16 (m2)

Đáp số: 9/16 m2

2. Tính cạnh hình vuông  ABCD, biết diện tích là 25/49 cm2 .

Giải:

Ta có: 25/49 = 5/7 x 5/7

Vậy cạnh hình vuông là: 5/7 cm

Đáp số: 5/7 cm

3. Tính cạnh hình vuông  ABCD, biết diện tích là 144 cm2 .

Giải:

Ta có: 144 = 12 x 12

Vậy cạnh hình vuông là: 12 cm

Đáp số: 12 cm

Lý thuyết về tính chu vi HÌNH VUÔNG

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy:

Độ dài một cạnh nhân với 4. Hoặc có thể nói: cạnh nhân 4.

Công thức: P = a x 4

Muốn tính cạnh khi biết diện tích của nó ta làm thế nào?

Ta lấy chu vi chia cho 4.

Công thức: a = P : 4

4. Tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh 5/12 như hình bên.

Giải:

Chu vi hình vuông là:

5/12 x 4 = 5/3 (m)

Đáp số: 5/3 m

5. Tính cạnh hình vuông  ABCD, biết chu vi là 36/8 cm

Giải:

Cạnh hình vuông là:

36/8 : 4 = 9/8 (cm)

Đáp số: 9/8 cm

6. Tính diện tích hình vuông  ABCD, biết chu vi là 28/16 cm .

Giải:

Cạnh hình vuông là:

28/16 : 4 = 7/16 (cm)

Diện tích hình vuông là:

7/16 x 7/16 = 49/256 (cm2)

Đáp số: 49/256 cm2

7. Tính diện tích hình vuông  ABCD, biết chu vi là 52 cm.

Giải:

Cạnh hình vuông là:

52 : 4 = 13 (cm)

Diện tích hình vuông là:

13 x 13 = 169 (cm2)

Đáp số: 169 cm2

8. Tính chu vi hình vuông  ABCD, biết diện tích là 16/25 cm2 .

Giải:

Ta có: 16/25 = 4/5 x 4/5

Vậy cạnh hình vuông là: 4/5 cm

Chu vi hình vuông là:

4/5 x 4 = 16/5 (cm)

Đáp số: 16/5 cm

9. Tính chu vi hình vuông  ABCD, biết diện tích là 196 cm2 .

Giải:

Ta có: 196 = 14 x 14

Vậy cạnh hình vuông là: 14 (cm)

Chu vi hình vuông là:

14 x 4 = 56 (cm)

Đáp số: 56 cm

10. Tính chu vi hình vuông  ABCD, biết diện tích là 9 cm2 .

Giải:

Ta có: 9 = 3 x 3

Vậy cạnh hình vuông nhỏ là: 3 cm

Cạnh hình vuông ABCD là:

3 x 3 = 9 (cm)

Chu vi hình vuông là:

9 x 4 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm

11. Tính diện tích hình vuông  ABCD, biết chu vi là 20cm.

Giải:

Cạnh hình vuông nhỏ là:

20 : 4 = 5 (cm)

Cạnh hình vuông ABCD là:

5 x 3 = 15 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD là:

15 x 15 = 225 (cm2)

Đáp số: 225 cm2

12. Tính chu vi 01 hình vuông nhỏ, biết diện tích hình vuông ABCD là 64 cm2 (như hình bên)

Giải:

Ta có: 64 = 8 x 8

Vậy cạnh hình vuông ABCD là: 8 cm

Cạnh hình vuông nhỏ là:

8 : 4 = 2 (cm)

Chu vi hình vuông nhỏ là:

2 x 4 = 8 (cm)

Đáp số: 8 cm

13. Tính diện tích hình vuông  nhỏ, biết chu vi hình vuông ABCD là 112 cm.

Giải:

Cạnh hình vuông ABCD là:

112 : 4 = 28 (cm)

Cạnh hình vuông nhỏ là:

28 : 4 = 7 (cm)

Diện tích hình vuông nhỏ là:

7 x 7 = 49 (cm2)

Đáp số: 49 cm2

Tiếp theo Bộ ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ HÌNH VUÔNG TỪ ĐƠN GIẢN ĐẾN NÂNG CAO chúng tôi sẽ có Bộ ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ HÌNH CHỮ NHẬT TỪ ĐƠN GIẢN ĐẾN NÂNG CAO. Hãy đến với KỸ NĂNG CẦN BIẾT để tham khảo tiếp nhé!

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT