NHỮNG CÁCH GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CÙNG CHIỀU LỚP 5 (CÓ THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

Đối với những bài toán chuyển động cùng chiều lớp 5 được chia thành 2 kiểu bài: Kiểu 1 – Chuyển động cùng chiều và khởi hành cùng một lúc; Kiểu 2 – Chuyển động cùng chiều nhưng xuất phát không cùng một lúc.

Kiểu 1 – Chuyển động cùng chiều và khởi hành cùng một lúc

Dạng bài chung thường gặp: Một vật xuất phát từ A, một vật xuất phát từ B với vận tốc nhất định của mỗi vật và gặp nhau tại C để đến đích D. Một số bài cho thêm thời gian khởi hành của mỗi vật.

Đối với kiểu bài này, thông thường các em sẽ nhận được các dữ kiện được cho trong bài Toán như: Khoảng cách ban đầu của 2 vật chuyển động, vận tốc của mỗi vật chuyển động và có khi biết thêm thời gian xuất phát của cả 2 vật chuyển động. Với những dữ kiện đã cho đó các em cũng sẽ được yêu cầu: Tìm thời gian gặp nhau, thời gian gặp nhau là lúc nào hay khi nào, chỗ gặp nhau cách điểm xuất phát của mỗi vật là bao nhiêu hoặc chỗ gặp nhau cách điểm đến bao xa,…

Cũng có một số bài toán nâng cao hơn: cho sẵn khoảng cách 2 vật, cho sẵn thời gian gặp nhau, có khi cho sẵn tỉ số vận tốc của hai vật, các em phải tìm vận tốc mỗi vật, tìm quãng đường đã đi để gặp nhau.

Dù yêu cầu như thế nào đi nữa các em cũng cần thực hiện các bước như sau thì mọi rắc rối bài toán cũng sẽ được giải quyết.

Bước 1: Các em cần tìm hiệu hai vận tốc.

Bước 2: Các em sẽ tim được thời gian gặp nhau tại C bằng cách: Lấy khoảng cách đã cho chia cho hiệu hai vận tốc.

Bước 3: Tìm chỗ gặp nhau A hoặc B bằng cách: Lấy vận tốc nhân với thời gian gặp nhau.

Bước 4: Tìm thời gian gặp nhau lúc nào? Các em chỉ việc lấy thời gian khởi hành cộng với thời gian đi đến chỗ gặp nhau là được ngay.

Đối với bài toán cho sẵn khoảng cách hai vật, cho sẵn thời gian gặp nhau thì:

Bước 1: Các em phải tìm hiệu vận tốc hai vật

Bước 2: Tìm vận tốc mỗi vật dựa vào dạng toán hiệu tỉ các em đã được học.

Bước 3: Tìm quãng đường đã đi đến chỗ gặp nhau

Dưới đây là bài toán mẫu TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CÙNG CHIỀU:

Lúc 7 giờ sáng, người đi xe đạp từ A đến C với vận tốc 20 km/giờ. Cùng lúc đó tại B, người thứ II đi cũng khởi hành bằng xe đạp và đi cùng chiều với người thứ I để về C, với vận tốc 12 km/giờ. Biết rằng khoảng cách AB= 6km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km ?

Giải.

Hiệu vận tốc của hai xe:

20 – 12 = 8 (km/h)

Thời gian hai xe đi để gặp nhau :

6 : 8 = 0,75 giờ = 45 phút.

Thời gian hai người gặp nhau là: (hoặc: Hai người gặp nhau lúc:)

7 giờ + 45 phút = 7 giờ 45 phút.

Chỗ gặp nhau cách A là:

20 x 0,75 = 15 (km).

Đáp số : 7 giờ 45 phút và 15 km.

Dưới đây là một số bài tập các em thực hành trực tiếp trên Website. Chúc các em thực hành đạt kết quả tốt nhất.

CÁCH GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CÙNG CHIỀU VÀ KHỞI HÀNH CÙNG MỘT LÚC

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Bài tập rèn luyện TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CÙNG CHIỀU:

1. Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một tại A và một tại C để đi về B. A cách C 80 km (hình vẽ). Vận tốc xe đi từ A là 90 km/h còn xe đi từ C có vận tốc 50km/h. Hai xe đến B cùng một lúc.Tính khoảng cách AB?

2. Lúc 7 giờ sáng, người thứ I đi từ A đến B với vận tốc 20 km/giờ cùng lúc tại B, người thứ II đi cũng khởi hành và đi cùng chiều với người thứ I, với vận tốc 12 km/giờ. Biết rằng khoảng cách AB= 6km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?

3. Lúc 12 giờ trưa, một ô tô xuất phát từ điểm A tới B với vận tốc 60km/giờ. Cùng lúc đó, từ điểm C trên đường từ A đến B và cách A 40km, một người đi xe máy với vận tốc 45 km/giờ về B. Hỏi lúc mấy giờ ô tô đuổi kịp người đi xe máy?

4. Hai ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, cùng chuyển động về địa điểm G. Biết AG = 120km, BG = 96km. Xe khởi hành từ A có vận tốc 50km/h. Muốn hai xe đến G cùng một lúc thì xe khởi hành từ B phải chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ?

5. Hai vật xuất phát từ A và B cách nhau 400m chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Vật thứ nhất chuyển động đều từ A với vận tốc 36km/h. Vật thứ hai chuyển động đều từ B với vận tốc 18km/h. Sau bao lâu hai vật gặp nhau? Gặp nhau chỗ nào?

6. Cùng một lúc hai xe xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 60km. Chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ a với vận tốc 30km/h. Xe thứ hai đi từ  B với vận tốc 40km/h ?

          a/- Tìm khoảng cách giữa hai xe sau 30 phút kể từ lúc xuất phát ?

          b/- Hai xe có gặp nhau không ? Tại sao ?

          c/- Sau khi xuất phát được 1h, xe thứ nhất tăng tốc và đạt tới vận tốc 50km/h. Hãy xác định thời điểm hai xe gặp nhau. Vị trí chúng gặp nhau?

Trong quá trình làm bài, các em có điều gì chưa rõ, chưa hiểu hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0838950500. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các em.

Hãy đón xem các cách giải kiểu bài toán khác trong dạng toán Chuyển động đều này các em nhé!

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT