KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN – PHẦN 2

Đến với phần 2 này, HS liệt kê được nhiều cách để có được thông tin. Như tìm kiếm sách báo ở thư viện, hỏi một ai đó rõ về vấn đề này hoặc tìm kiếm trên Internet. HS nêu được các cách khác nhau trong việc trình bày, sắp xếp, tổng hợp thông tin sau khi tìm kiếm. Từ những kiến thức đã có, các em rèn luyện kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin hiệu quả thông qua thực hành tìm kiếm thông tin theo chủ đề và tổ chức triển lãm. HS tự tin, chủ động tìm kiếm, mở rộng kiến thức trong các môn học và nội dung cần biết liên quan đến cuộc sống qua đó làm chủ việc học tập cũng như cuộc sống.

KHỞI ĐỘNG: ĐỐ VUI

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

THẾ NÀO LÀ SƠ ĐỒ TƯ DUY?

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA

Tô Ngọc Sơn (tổng hợp và biên tập)