ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC HỌC SINH VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 6

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC HỌC SINH VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN). Đây là bộ đề thứ 6 mà Kỹ năng cần biết biên soạn. Hi vọng bộ đề này giúp các em có thêm kỹ năng giải toán, kỹ năng sử dụng Tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

ĐÁP ÁN

ĐỀ THAM KHẢO RÈN LUYỆN THÊM

MÔN TOÁN

1: Viết các số sau:

a, Bảy mươi lăm phẩy bốn mươi sáu…………………………

b, Tám mươi ba phần tám mươi tư…………………

c, Số gồm năm đơn vị, năm phần trăm………………………….

d, Hai và ba mươi mốt phần ba mươi lăm……………….

2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,   284 cm  = ….. dm                                 b, 314 cm = 31…. 4…..

c,     6248 g = 6…… 248…..                      d, 11 cm2 25 mm2 = ……cm2

3. So sánh (>, < hoặc =)

a, 15,63 … 15,629            b, 14,02 … 14,2             c, 9/8… 1và1/8   d,  3/4… 0,74

4. Đặt rồi tính:

a, 146,58 + 432,75       b, 542,871 – 321,86            c, 7272 : 18         d, 17,52 x 24

5. Nhà bác Ba nuôi 80 con trâu và bò, trong đó số bò nhiều hơn số trâu là 8 con. Hỏi:

a, Nhà bác Ba có bao nhiêu con trâu? Bao nhiêu con bò?

b, Số trâu chiếm bao nhiêu phần trăm so với số tổng số trâu và bò?

6. Cho tam giác ABC, M là điểm nằm trên cạnh BC. Nối A với M. Tính diện tích tam giác ABM, biết diện tích tam giác AMC = 18 cm2 và CM = 6 cm; MB = 5 cm.

7. Tìm x, biết :  (2/7 + x) : 4/5 = 11/6

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1: Cho đoạn văn:

          Bà của an mới mất lên an sin nghỉ học mấy ngày niền. Sau đám tang bà, an chở lại nớp, nòng lặng chĩu nỗi buồn. thế là bạn ấy chẳng bao giờ được nghe bà kể chuyện cổ tích, được bà vuốt ve, âu yếm…

a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết lỗi chính tả?

b, Tìm một động từ, một tính từ trong đoạn văn trên.

Câu 2

a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.

  – Gần mực thì đen, gần đèn thì ..…

  – Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí ….

  – Giấu đầu hở ……

  – Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, dở ….. đỡ đần

b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.

Câu 3: Em hãy điền vào chỗ trống (…): r, d hoặc gi để hoàn chỉnh đoạn văn sau:

          Hoa …ấy đẹp một cách ….ản ….ị . Mỗi cánh hoa …ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc …ực …ỡ. Lớp lớp hoa …ấy  …ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn …ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

Câu 4: Cho câu văn: Vì Minh chăm chú nghe cô giáo giảng bài nên bạn ấy đã tiến bộ hơn trong học tập.

a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?

b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong câu?

Câu 5: Em hãy tả con vật mà em yêu quý ?

MÔN TOÁN

Bài 1: Viết các số sau:

a, Tám mươi tám phẩy mười tám

b, Mười lăm phần bốn mươi lăm

c, Số gồm bốn đơn vị, ba mươi chín phần nghìn

d, Sáu và ba mươi phần năm mươi tư

Bài 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,   …….cm  = 124 dm                                 b, 3425 cm = 34…. 25…..

c,     1652 kg = 16…… 52…..                      d, 12 dm2 9 mm2 = ……cm2

Bài 3. So sánh (>, < hoặc =)

a, 2,081 … 20,81              b, 15,67 … 15,76           c, 24/7 … 3 và 3/7           d,  6/5 … 1,21

Bài 4: Đặt rồi tính:

a,  579,63 + 442,38       b, 124,87 – 98,98          c,  2448 : 12            d, 63,24 x 12

Bài 5: Tổng số học sinh khối 5 là 110 em. Số học sinh nam bằng 5/6 số học sinh nữ. Hỏi khối 5 có bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ?

Bài 6: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 15cm, chiều dài bằng 3/4 chiều rộng.

a, Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?

b, Gọi M là điểm chính giữa của cạnh AB. Nối M với C, nối A với C. Trong hình vẽ có mấy hình tam giác? Tính diện tích tam giác ADC?

Bài 7: Tìm x, biết :  (1/6 + x) : 5/9 = 3/5

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1: Cho đoạn văn:

          Cà Mau đất xốp mùa nắng đất nẻ chân chim nền nhà cũng rạn nứt trên cái đất phập phều và lám gió dông như thế cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi Cây bình bát cây bần cũng quây thành chòm thành rặng rễ phải dài phải cắm sâu vào lòng đất

a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp.

b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên.

Câu 2:

a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.

  – Ba chìm bảy ….…

  – Xấu người …. nết

  – Yếu trâu còn hơn …… bò

  – ….. trên đoàn kết một lòng.

b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.

Câu 3: Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:

          ….ông trường Tam Đảo chạy quanh quanh

 Dòng …ước qua nhà ….ấp …ánh xanh

                                      Bãi cỏ nhấp nhô sóng …..ượn

                                     Đàn cừu ….on gặm cỏ yên …ành

Câu 4: Cho câu văn: Trên triền đê, đàn trâu đang gặm cỏ.

a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?

b, Xác đinh chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ của câu trên? Cho biết trạng ngữ chỉ (thời gian, địa điểm hay mục đích)?

Câu 5: Em hãy tả thầy cô giáo mà để lại nhiều ấn tượng sâu sắc của em trong những năm học qua?

Hãy đón xem và rèn luyện ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC HỌC SINH VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) tiếp the0 các em nhé!

Ngọc Sơn (biên tập)