KIỂM TRA HK II TOÁN 5 ĐỀ 6 (LÀM BÀI TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

KIỂM TRA HK II TOÁN 5 ĐỀ 6 gồm 2 phần: Phần làm bài trực tiếp trên Website, Phần II các em xem đề trình bày trên trang Word. Các em coppy phần đề này về trang Word in ra để thức hành trên giấy. Phần II này không có đáp án các em nhé!

Phần 1: làm bài trực tiếp trên Website

ĐỀ KIỂM TRA HK II - TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 6

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Đề bài trên trang Word:

Câu 1. (0,5 điểm)  Số 2 và 3/5 viết dưới dạng phân số là :

 a.  10/5                         b.    13/5                   c.     12/5                d.  11/5

Câu 2. (0,5 điểm)    Viết phân số  4/5 dưới dạng tỉ số phần trăm là :

a. 0,8 %                 b. 8 %                     c. 80 %                       d. 800 %      

Câu3. (0,5 điểm)  Số bé nhất trong các số: 3,055;  3,050;  3,005;  3,505 là:

a. 3,505                b. 3,050                     c. 3,005            d. 3,055

Câu 4.  (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  1.  giờ = … phút                                  b. 4,6 giờ = … giờ…phút
  2. 3 phút 15 giây = …. giây                             d. 2 năm 7 tháng = …tháng
Câu 5.  (1 điểm)  Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 7,2m; chiều dài 3m. Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

a. 0,5m                   b. 0,2m                    c. 0,4m                 d. 0,6m

Câu 6. (0,5 điểm)  Bể nước có thể tích là 3,5m³. Hỏi khi bể đầy nước thì trong bể có bao nhiêu lít nước?

a. 35 lít                 b. 350 lít               c. 3500 lít                      d. 35000 lít

Câu 7. (1 điểm)   Một đàn gà, vịt có 150 con. Trong đó số gà chiếm 60% cả đàn. Số con vịt có trong đàn là:

a. 30 con               b. 40 con              c. 50 con               d. 60 con

Câu 8. (1 điểm)  Một máy bay bay với vận tốc 930km/giờ, đường bay dài 2325km. Máy bay đến nơi lúc 10 giờ 15phút. Vậy máy bay khởi hành lúc :

a.8giờ 45phút       b. 7,45giờ                       c. 7giờ 45phút      d. 8 giờ 15phút

Câu 9. (2 điểm) Đặt tính và tính. 

      a. 123,4 + 23,6                              b. 345,2 – 67,53

      c. 56,23 x 7,8                                d. 26,88 : 5,6

Câu 10. ( 2điểm ) Hai tỉnh A và B cách nhau 115km. Lúc 6 giờ ,một người đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 36km/giờ. Cùng lúc đó, một người đi xe đạp khởi hành từ B với vận tốc 10km/giờ và đi  ngược chiều .Hỏi :

      a. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?       b. Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

CHÚC CÁC EM LÀM TỐT BÀI ÔN TẬP: KIỂM TRA HK II TOÁN 5 ĐỀ 6 NÀY NHÉ!

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT