KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 2 Năm học 2021 – 2022

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC là yêu cầu cần thiết dành cho thầy cô giảng dạy khối lớp 2. Đây là năm học đầu tiên đối với thầy cô trong việc thực hiện sách giáo khoa mới. KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ đến quý thầy cô Kế hoạch này; hi vọng có thể tiếp sức để thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Dưới đây là toàn bộ Kế hoạch gồm tất cả các môn học của khối 2 dành cho quý thầy cô. Nội dung chương trình mỗi môn học đủ 35 tuần. Theo đường link bên dưới, Quý thầy cô tải về máy điều chỉnh cho phù hợp với đơn vị, địa phương mình.

Dưới đây là phần giới thiệu chung về kế hoạch.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC,

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 2

Sách giáo khoa: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Năm học 2021 – 2022

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

(chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục

(đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông,  chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

  1. Môn học, hoạt động giáo dục Tiếng Việt
  2. Môn Toán
  3. Môn Tự nhiên xã hội
  4. Môn Đạo đức
  5. Môn Hoạt động trải nghiệm

Chi tiết KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 2 Năm học 2021 – 2022

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giáo viên (Giáo viên phụ trách môn học, giáo viên chủ nhiệm).

2. Tổ trưởng (Khối trưởng).

3. Tổng phụ trách đội.

Tổ trưởng                                                                                                           Hiệu trưởng

Nguyễn Tấn Lợi (chia sẻ)