KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP MỘT Năm học 2021 – 2022 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP MỘT (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO). Rất mong tư liệu này là tài liệu hữu ích giúp thầy cô bổ sung và thực hiện Kế hoạch dạy học của cá nhân thành công hơn cả sự mong đợi trong năm học 2021 – 2022.

Kế hoạch này đã được thầy cô giảng dạy năm lớp 1 năm học vừa qua thực hiện thành công. Kế hoạch gồm đủ các môn học của chương trình lớp 1 theo Bộ sách Chân trời sáng tạo.

Dưới đây là phần trích nội dung Kế hoạch để giới thiệu cho quý thầy cô xem trước.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP MỘT 

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Năm học: 2021 – 2022

A. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

B. KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

(chương trình môn học, hoạt động giáo dục, sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục

(đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông,  chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

  1. Môn học, hoạt động giáo dục Tiếng Việt
  2. Môn Toán
  3. Môn Tự nhiên xã hội
  4. Môn Đạo đức
  5. Môn Hoạt động trải nghiệm

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giáo viên (Giáo viên phụ trách môn học, giáo viên chủ nhiệm).

2. Tổ trưởng (Khối trưởng).

3. Tổng phụ trách đội.

Tổ trưởng                                                                                                           Hiệu trưởng

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT