Hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trái tuyến

Đây là nội dung tại Công văn 627/BYT-BH hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể:

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) đối với trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú như sau:

– Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 3 hoặc khoản 6 Điều 22 Luật BHYT đối với chi phí mà người tham gia BHYT được bệnh viện chỉ định nhập viện điều trị nội trú;

(Bao gồm cả các dịch vụ KCB: tiền khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh,…được chỉ định hoặc thực hiện tại Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu).

– Quỹ BHYT không thanh toán chi phí của đợt KCB ngoại trú trong trường hợp người tham gia BHYT đã kết thúc KCB ngoại trú, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú/điều trị nội trú ban ngày với cùng chẩn đoán.

Ngoài ra, Công văn 627 còn hướng dẫn thanh toán chi phí KCB trong trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Công văn 627/BYT-BH ngày 27/01/2021.

Ngọc Duy
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT