Đồng Tháp chính thức cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục nghỉ Tết Tân Sửu sớm

Hôm nay, ngày 01/2/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã có Công văn Hỏa tốc gửi đến các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn tỉnh chính thức cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh bắt đầu nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu từ ngày thứ Ba, 02 tháng 02 năm 2021.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong cả nước, để đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, Sở GDĐT thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục tham gia các hoạt động chuyên môn ngoài lên lớp theo kế hoạch của Sở, Phòng GDĐT và nhà trường. Đồng thời, tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo lệnh của Ban Chỉ đạo địa phương, phân công của Thủ trưởng đơn vị (nếu được điều động). Thời gian nghỉ Tết của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo Công văn số 03/SGDĐTVP của Sở GDĐT.

Công văn Số: /SGDĐT-VP Đồng Tháp, ngày 01 tháng 02 năm 2021 V/v điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT (tổng hợp)