Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để ứng phó Covid-19

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 432/BGDĐT-GDTrH về chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, để đáp ứng mục tiêu bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT :

– Thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện các biện phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GDĐT về tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học.

– Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện của nhà trường để phòng chống và ứng phó kịp thời dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

– Thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn khi phát hiện ca lây nhiễm COVID-19, F1, F2,… tại địa phương, kịp báo cáo UBND cấp tỉnh để quyết định cho học sinh nghỉ học, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh.

– Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai kịp thời hiệu quả dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện của địa phương trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học ở trường.

Xem chi tiết thêm tại Công văn 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2021.

Trần Trang
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT