HÃY GHI NHỚ MỘT ĐIỀU, MỌI THỨ KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN ĐỂ BẮT ĐẦU

1. Không ai có thể quay trở lại và bắt đầu một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu ngay hôm nay và tạo ra một kết thúc mới.

2. Nếu coi đời người dài một ngày 24 tiếng, chẳng hạn sống đến 80 tuổi đi, thì thực ra 25 tuổi mới chỉ là khoảng 7 giờ sáng. Đó mới là lúc chúng ta chuẩn bị ra khỏi nhà, đi học, đi làm, với một số người khác thậm chí còn chưa ngủ dậy. Thực ra không lúc nào là quá muộn.

3. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, cái chính là ta có chịu tạo ra cánh cửa cho cơ hội gõ vào hay không mà thôi. Hãy ghi nhớ một điều, với mọi thứ, không bao giờ là quá muộn cả.

4. Không ai có thể có được một cuộc sống thuận buồm xuôi gió đến hết cuộc đời, bởi đường đời vốn luôn dầy rẫy chông gai và bất trắc. Quan trọng là chúng ta chủ động chuẩn bị một trạng thái tốt nhất để sẵn sàng đương đầu giải quyết vấn đề.

5. Người thực sự thành công là người luôn biết rõ mình cần phải làm gì để giải quyết vấn đề, chứ không phải ngồi một chỗ và ca thán.

6. Giữa người và người chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng sự khác biệt nhỏ ấy lại thành sự khác biệt rất lớn! Sự khác biệt rất nhỏ đó chính là thái độ sống tích cực hay tiêu cực còn sự khác biệt lớn chính là thành công và thất bại.

Dinh Phuong (sưu tầm)