ĐIỀN THÊM SỐ VÀO DÃY SỐ ĐÃ CHO

Bài tập điền thêm số vào dãy số đã cho rất phổ biến trong chương trình Toán Tiểu học. Kiểu bài tập này giúp các em nhớ rõ các tính chất của dãy số tự nhiên, giúp các em tư duy tốt hơn để tìm ra quy luật của dãy số và từ đó các em dễ dàng tìm ra kết quả bài tập theo đúng yêu cầu.

Mời các em cùng thực hiện những bài tập dưới đây!

Viết tiếp hai số hạng vào chỗ chấm các dãy số sau:

Bài 1:

1 ; 6 ; 54 ; 648 ; … ; …

Xem Quy luật và đáp án >>

Bài 2:

1 ; 3 ; 3 ; 9 ; 27 ; … ; …

Xem Quy luật và đáp án >>

Bài 3:

1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 17 ; … ; …

Xem Quy luật và đáp án >>

Viết thêm 2 số hạng vào chỗ chấm các dãy số sau, biết mỗi dãy số có 15 số hạng

Bài 4:

… ; … ; 39 ; 42 ; 45

Xem Quy luật và đáp án >>

Bài 5:

… ; … ; 4 ; 2 ; 0

Xem Quy luật và đáp án >>

Bài 6:

… ; … ; 23 ; 25 ; 27 ; 29

Xem Quy luật và đáp án >>

Ngọc Sơn (biên soạn)