Đáp án câu đố 5 – 5 câu đố khó kiểm tra khả năng logic của não

Chia hình tròn thành bốn góc phần tư. Tính tổng hai số ở mỗi góc ta có:

25 + 27 = 52.

23 + 30 = 53.

21 + 33 = 54.

Vậy nên: 19 + 36 = 55.

Đáp án câu đố 5: 19

<< Quay lại