Điểm tin văn bản nổi bật Tuần 29 Năm 2021

Từ ngày 12/7 – 18/7/2021 có 04 văn bản mới nổi bật cần được quan tâm. KỸ NĂNG CẦN BIẾT xin chia sẻ Điểm tin văn bản nổi bật Tuần 29 năm 2021 như sau:

1. Áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, cấp công trình được quy đinh tại Thông tư  06/2021 được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, đơn cử như:

– Xác định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

– Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì;

– Xác định công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;…

Thông tư 06/2021/TT-BXD  có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và thay thế Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019.

2. Các trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng lại

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo đó, nhà chung cư (NCC) thuộc các trường hợp sau phải phá dỡ để xây dựng lại NCC hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch:

– Phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ theo quy định.

– Hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn sử dụng nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, người sử dụng NCC.

– Bị hư hỏng nặng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ kết cấu chịu lực chính của công trình và có một trong các yếu tố: hệ thống hạ tầng kỹ thuật PCCC; cấp, thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, giao thông nội bộ:

+ Không đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;

+ Hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác sử dụng cần phải dỡ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị.

– Bị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính của công trình, gồm: móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường mà chưa thuộc diện phải phá dỡ theo quy định trên nhưng nằm trong khu vực NCC thuộc diện bị phá dỡ theo khoản 2 Điều 110 Luật Nhà ở.

Nghị định 69/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/9/2021 và thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.

3. Chính thức bãi bỏ thủ tục cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đây là nội dung tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Theo đó, chính thức bãi bỏ  các TTHC về cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cụ thể:

– Cấp đổi Sổ hộ khẩu

– Cấp lại Sổ hộ khẩu

– Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

– Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Xem chi tiết các thủ tục tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 (có hiệu lực kể từ ngày 06/7/2021).

4. Các trường hợp đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên giao dịch

Đây là nội dung tại Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên giao dịch, đơn cử như:

– Bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh hoặc tự doanh chứng khoán phái sinh;

– Bị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (trường hợp thành viên giao dịch đồng thời là thành viên bù trừ);

– Vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống các nghĩa vụ theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

– Các trường hợp khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;…

Thông tư 58/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/08/2021.

Trên đây là toàn bộ Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 29 Năm 2021.

Trung Tài
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT