ĐẾM HÌNH

Tiếp tục mời các em cùng rèn luyện kỹ năng đếm hình với đề bài và hình ảnh bên dưới.

Chúc các em đếm hình thành công!

Trong hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

Ngọc Sơn