ĐÁP ÁN – Phép tính này có kết quả bao nhiêu?

Đáp án: 36.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/