ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 15

ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 15. Bộ đề dưới đây giúp các em ôn luyện kiến thức tổng hợp các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà các em đã được học trong chương trình lớp 5.

Hãy ôn luyện để tự tin tham gia khảo sát các em nhé!

ĐỀ SỐ 15

ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỀ BÀI TRÊN

ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 – RÈN LUYỆN THÊM

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1. Cho đoạn văn:

            “Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng lề. Trời ầm ầm dông dó, biển đục ngầu dận dữ…. Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc xôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, ghắt gỏng”.

a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi sửa hết lỗi chính tả?

b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên?

Câu 2. Cho các từ sau: nhỏ nhẹ, đi, chậm chạp, mặt mũi, giếng, tươi tốt, buôn bán.

Hãy xếp các từ trên thành 3 nhóm từ: từ đơn; từ láy; từ ghép.

Câu 3.

a, Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:

Trưa …ay bà mệt phải …ằm

Thương bà cháu đã giành phần …ấu cơm

Bà cười: vùa ...át vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi …ần

b, Điền vào chỗ trống s hay x sao cho phù hợp.

….ay sưa; …ay lúa;  dòng ông; xao …uyến; sáng …uốt.

Câu 4. Cho câu sau: Thầy giáo đang giảng bài, bạn Nam xin ra ngoài gặp mẹ.

a, Hãy thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trên.

b, Câu trên là câu đơn hay câu ghép? Xác định CN, VN của câu ( mỗi vế) ?

Câu 5.  Các vế trong câu ghép Trong tán lá mấy cây sung, chích choè huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ được nối theo cách nào? Chọn câu trả lời đúng.

a. Nối trực tiếp (không dùng từ nối)                              

b. Nối bằng các từ có tác dụng nối.

c. Nối bằng cả hai cách nêu trong các câu trả lời a, b.

Câu 6. Viết vào chỗ trống một câu theo gợi ý sau :

              a.  Hỏi bạn cách làm một bài tập :

              b.  Ra lệnh cho em nhỏ tránh xa một mối nguy hiểm :

             c.  Tỏ thái độ tiếc rẻ khi làm hỏng một đồ vật quý :

Câu 7. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ háo hức ?
a. Náo nức                                               b. Vui vẻ                                          c. Tưng bừng

Câu 8. Dòng nào dưới đây có từ đồng âm ?

a. Đường đi / vị đường ngọt              b. Ria mép / mép bị đau                  c. Bộ râu / râu ngô

Câu 9. Các vế được in đậm trong câu ghép: “ Tuy chỉ là một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng ông đã làm cho chú bé vui sướng, ông đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú bé sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời” được nối theo cách nào ?

a. Nối trực tiếp                                                         b. Nối trực tiếp và nối bằng quan hệ từ

c. Nối bằng quan hệ từ                                            d. Nối bằng cặp quan hệ từ   

Câu 10. Dấu phẩy trong câu: “ Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên như thắt lại.” được dùng với tác dụng gì ?

a. Ngăn cách các vế câu ghép.                                    

b. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ, vị ngữ.

c. Ngăn cách các từ ngữ làm chủ ngữ.

Câu 11. Trong bài đọc có một dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang ấy có tác dụng gì ?

a. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

b. Đánh dấu chú thích trong câu.                                  

c. Đánh dấu các ý trong một đoạn văn liệt kê.

MÔN TOÁN

Bài 1. Đổi các đơn vị sau ra giờ:

3 ngày 20 giờ =………………….                0,25 ngày = …………………………

192 phút = ………………………..               840/5 phút = ………………………….

2 và 3/4 ngày = ………………………..                1,75 ngày = …………………………

5 giờ 42 phút = ………………….               1 giờ 18 phút = …………………….

Bài 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,   208 cm =  …… m                                 b,  12 giờ  = …… ngày

c,   24,05 m = …..m…….cm                      d, 4 m3  40dm3 = …….m3

Bài 3. So sánh (>, < hoặc =)

a,  436,456 … 436,5        b,  39,21 … 39            c, 14/4 …  3,05         d,  25/10 … 2 và 5/10

Bài 4.  Đặt rồi tính:

a,   23,14 + 428,98          b, 12,076 – 0,653          c,  12,64 x 13          d,  702 : 7,2

Bài 5. Đặt tính rồi tính

3 giờ 7 phút + 1 giờ 56 phút                            2 năm 3 tháng – 1 năm 8 tháng

Bài 6. Một hình thang có đáy lớn là 42cm, đáy bé bằng 5/6 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng  hai đáy. Tính diện tích hình thang.

Bài 7 Tính   A = 4,2 : 6 + 2 x 1,4 – 0,4                                       B = 5 – 1 và 1/2 x 1/5

Bài 8. Tìm x, biết :  (x – 2,5) x 1,2 = 6,216

Hãy đón xem và rèn luyện ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) tiếp theo các em nhé!

Tô Ngọc Sơn (biên soạn)