ĐỀ TOÁN THAM KHẢO VÀ CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2017 – 2021 DÀNH CHO HS TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỀ TOÁN THAM KHẢO VÀ CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2017 – 2021 DÀNH CHO HS TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” là một trong những tài liệu vô cùng quý gía dành cho các em học sinh Trung học.

Bộ đề Toán tham khảo này đã được tổng hợp và phân loại. Bao gồm đề chính thức và tham khảo của những năm vừa qua (2017 – 2021). Mặc dù những lời giải trong tài liệu chưa được kiểm tra thẩm định; nhưng là cơ sở rất hữu ích để các em hóa giải những vướng mắc; khó khăn trong từng bài toán.

Bộ đề được thiết kế theo sát nội dung từng mạch kiến thức; mà các em được học tập trong chương trình phổ thông từ đơn giản đến nâng cao. Thông qua các mức độ được thể hiện trong mỗi đề bài, các em có thể tự mình đánh giá được năng thực thật sự mình đạt được. Và cũng từ đó các em có cơ sở để tự bồi dưỡng; nâng cao kiến thức của mình.

Chúng tôi thiết nghĩ, Bộ đề Toán này sẽ là hành trang đầy đủ và ấm áp nhất. Các em có thể tự tin trên bước đường chinh phục tri thức của bậc học phổ thông cao nhất này.

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT