BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 5 TUẦN 1 – ĐỀ 1 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

Nhằm giúp các em ôn tập để nắm vững kiến thức Toán lớp 5 Tuần 1, KỸ NĂNG CẦN BIẾT mời các em cùng thực hành trực tiếp trên website Bộ đề ôn tập này nhé!

BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TUẦN 1

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

BÀI TẬP LÀM THÊM

ĐỀ 2

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

I. Phần trắc nghiệm :

Câu 1: Phân số chỉ phần đã tô màu của hình bên là:

   A. 4/5                  B. 4/9                        C. 5/4                     D. 5/9          

Câu 2: Số 1 được viết dưới dạng phân số có:

   A.   Tử số bằng 1                            

  B.   Mẫu số bằng 1            

  C.  Tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0

  D. Tử số và mẫu số bằng 0             

Câu 3: Số thích hợp viết chỗ chấm để:  0= …/9 là ?

A. 0                 B. 1              C. 8                             D. 9

Câu 4: Phân số 1/2 được viết thành phân số thập phân là:

         A. 10/20                            B. 5/10                      C. 25/50                        D. 5/100

Câu 5: Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm 1 … 9/7 là:

A. >                                   B. <                                                    C. =                

Câu 6: Trong các phân số 17/34; 3/4; 1/2; 9/16 và 18/30 hai phân số bằng nhau là:

A.  18/30 và 3/4              B. 1/2 và 18/30             C.  9/16 và 18/30              D. 1/2 và  17/34

II. Phần tự luận

Câu 1: So sánh các phân số sau:

a.  2/5 và 3/4

b. 4/5 và 17/25

Câu 2: 

a. Viết các phân số 6/7, 13/14, 23/28 theo thứ tự từ lớn đến bé (nêu cách làm)? 

 b. Viết các phân số 5/6, 24/24, 9/8 theo thứ tự từ bé đến lớn (nêu cách làm)? 

ĐỀ 3

I. Phần trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phân số bằng 4/6 là :

   A. 8/6                   B. 6/9                           C. 4/12                             D. 12/24          

Câu 2: Trong các phân số 2/5, 8/40, 12/30, 6/10, 40/100 các phân số bằng nhau là:

  A. 2/5, 8/40, 12/30                              B. 2/5, 12/30, 6/10

  C. 12/30, 8/40, 40/100                          D. 12/30, 40/100, 2/5

Câu 3: Mọi số tự nhiên có thể viết thành phân số có mẫu số là:

A. 0                              B. 1              C. 2                               D. 3

Câu 4: Phân số có tử số lớn hơn mẫu số là phân số:

   A. Bé hơn 1                    B. Bằng 1                     C. Lớn hơn 1                        D. Bằng 0

Câu 5: Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm  ……    là :

A. <                                   B. >                                           C. =                

Câu 6: Các phân số 5/7, 6/6, 5/4, 4/5, 6/5 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 5/7, 4/5, 6/6, 6/5, 5/4                         B. 5/7, 4/5, 6/6, 5/4, 6/5              

C. 5/4, 6/5, 6/6, 4/5, 5/7                        D. 6/5, 5/4, 6/6, 4/5, 5/7

II. Phần tự luận

Câu 1: a. So sánh các  phân số 5/7 và 7/9; 8/9 và 9/8 

b. Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số

Câu 2: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước. Vòi thứ nhất một giờ chảy được 2/5 bề, vòi  thứ hai một giờ chảy được 2/3 bể. Hỏi vòi nào chảy nhanh hơn ?

Trong quá trình làm thêm bài để bổ sung kiến thức cho Bộ đề BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1 – TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 1 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE) các em có khó khăn gì, cần trợ giúp gì hãy liên hệ với chúng tôi: 0838950500. KỸ NĂNG CẦN BIẾT hân hạnh được tiếp sức cho các em.

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT