Đẩy mạnh liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo

Đẩy mạnh liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Đây là nội dung tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng. Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ thị Bộ GD&ĐT đẩy mạnh liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo;

Rà soát các quy định theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Thay thế các quy định chưa thực sự tạo sự liên thông giữa các trình độ đào tạo;…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo từ xa. Xây dựng các khóa học trực tuyến mở, đại chúng trong các cơ sở giáo dục đại học;

Đa dạng hóa nội dung giáo dục, đào tạo. Đổi mới phương thức học tập và tăng cường sử dụng các phương tiện và công nghệ hiện đại hỗ trợ học tập. Nhất là các phương tiện truyền thông xã hội trong tổ chức các hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận công nghệ. Quản lý nhà trường theo hướng mở, kết nối, dùng chung hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu lớn.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2021. Đẩy mạnh liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Như Ý
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT