Đáp án câu đố 3 – 5 câu đố khó kiểm tra khả năng logic của não

Vị trí của các chữ B, C, E và G trên bảng chữ cái tiếng Anh lần lượt là 2, 3, 5, 7. Đây là những số nguyên tố liên tiếp và số tiếp theo của dãy này là 11 – vị trí của chữ K.

Đáp án câu đố 3: K

<< Quay lại