05 BÀI TẬP ĐIỀN DẤU PHÉP TÍNH GIÚP HỌC SINH TƯ DUY LOGIC HƠN

Khi gặp những bài tập điền dấu phép tính vào các dãy số để được kết quả theo yêu cầu nhiều học sinh lúng túng, ngán ngại không thích làm vì các em cho là khó. Nhưng thật ra rất dễ, đơn giản và có tác dụng rất lớn trong việc phát triển khả năng suy luận, phán đoán.

Hãy thử sức với 05 bài tập điền dấu! Chúc mọi người thành công!

ĐIỀN DẤU PHÉP TÍNH VÀO Ô TRỐNG

Lưu ý: Hãy nhớ lại tất cả các kiến thức về tính chất của bốn tính chất để áp dụng cho đúng.

 Hãy đảm bảo được quy tắc thứ tự thực hiện các phép tính.

Hãy kich chuột vào START QUIZ để làm bài.

Sau khi hoàn thành tất cả các câu bài tập, hãy kích chuột vào: FINISH QUIZ để nộp bài.

Chúc các em thành công!

Dinh Phương (biên soạn)