Đáp án câu 3 – Test IQ bằng 5 câu đố Toán học

Số sau là tổng của số trước liền kề và các số cấu tạo nên số đó.

Ta có: 19 + (1 + 9) = 29.

29 + (2 + 9) = 40.

40 + (4 + 0) = 44.

Vậy nên: 44 + (4 + 4) = 52.

Đáp án câu đố 3: 52

<< Quay lại