Đáp án câu 5 – Test IQ bằng 5 câu đố Toán học

Mỗi hàng trong tam giác tạo thành một số. Số ở dưới bằng số ở trên liền kề nhân 7.

Ta có: 4 x 7 = 28.

28 x 7 = 196.

Vậy nên: 196 x 7 = 1372.

Đáp án câu đố 5: 7

<< Quay lại