Đáp án câu 3 – Bốn câu đố Toán học

Số cần điền là 2.

Ở mỗi hình chữ thập, tổng các số theo hàng ngang bằng tổng các số theo hàng dọc. Ta có:

14 + 20 + 6 = 11 + 20 + 9 = 40.

8 + 7 + 13 = 19 + 7 + 2 = 28.

Theo Power of Enjoyment / Nguồn: https://vnexpress.net/

<< Quay lại