ĐÁP ÁN BÀI 3 – ĐIỀN THÊM SỐ VÀO DÃY SỐ ĐÃ CHO

Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng tích của hai số hạng đứng liền trước cộng với 2.

Đáp án: 87 ; 1481

<< Quay lại