ĐÁP ÁN 2 – 5 câu đố hại não thách thức khả năng tư duy

Tổng bốn số của mỗi hình đều bằng 31.

Ta có: 14 + 9 + 6 + 2 = 31.

5 + 11 + 4 + 11 = 31.

Vậy nên: 31 – 13 – 8 – 7 = 3.

Đáp án câu 2: 3

<< QUAY LẠI