Đáp án câu 2 – Test IQ bằng 5 câu đố logic “khó nhằn”

Đáp án câu 2: 10

Tổng bốn số ở ngoài bốn góc mỗi hình lần lượt là 15, 25, 35 và 45 (thứ tự các hình tính theo chiều kim đồng hồ từ hình góc trên bên trái).

Ta có:

2 + 6 + 5 + 2 = 15.

8 + 4 + 6 + 7 = 25.

9 + 14 + 14 + 8 = 45.

Vậy nên: 10 + 11 + 6 + 8 = 35.

<< Quay lại