Đáp án câu 2 – Bốn câu đố Toán học

Số cần điền là 99.

Ở mỗi hình, số bên trái ở dưới chia số bên phải ở dưới rồi nhân số ở trên bên phải sẽ ra số ở trên bên trái. Ta có:

36 : 4 x 6 = 54.

21 : 3 x 8 = 56.

44 : 4 x 9 = 99.

Theo Power of Enjoyment / Nguồn: https://vnexpress.net/

<< Quay lại