Đáp Án 2 – Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Lấy tích của hai số cột trước rồi cộng với 4 được hai số cột sau.

(4 x 8) + 4 = 36.

Vậy nên: (8 x 0) + 4 = 4.

Đáp án câu 2: 0 và 4

<< Quay lại