Đáp án câu 2 -Rèn luyện trí não với năm câu đố IQ

Số cần điền là 4.

Mỗi hình gồm 5 số, số ở giữa bằng trung bình cộng của bốn số ở đỉnh. Ta có:

(2 + 4 + 8 + 6)/4 = 5.

(7 + 5 + 3 + 9)/4 = 6.

(2 + 1 + 8 + 5)/4 = 4.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/

<< Quay lại