NHỮNG “HAI THỨ” TRÊN ĐỜI CẦN GHI NHỚ!

Trong cuộc sống này, kỳ thực chúng ta phải ghi nhớ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng,… biết bao nhiêu điều để trả lời, trả vốn, trả công sức,…. để được kết quả tốt nhất và cuối cùng được an lòng, được mãn nguyện, được hãnh diện, được mọi người thấy mình làm được và được hơn người.

Mong muốn, tham vọng nhiều đến thế để rồi cứ quên tới quên lui. Và để rồi không nhớ được bao nhiêu và cuối cùng phần lớn hoàn thành những trông đợi đó không như mong muốn. Dẫn đến thất vọng, chán chường, nản chí,…

Những ý tưởng “Hai thứ” cần ghi nhớ và phải thực hiện của bật tiền bối dưới đây nghe qua rất dễ nhớ, dễ làm nhưng xét kỹ làm không dễ. Dễ hay khó bản thân tôi thiết nghĩ chúng ta cũng phải nên làm bởi giá trị của những “hai thứ” cần nhớ mà tiền bối khuyên dùng quá lớn, quá ý nghĩa.

Những “hai thứ” khi chúng ta làm được, cuộc sống của chúng ta sẽ đẹp vô cùng. Làm được những “hai thứ” này không chỉ chất lượng cuộc sống của bản thân rạng ngời mà còn mang đến giá trị đích thực cho cuộc sống của người thân, bạn bè,…, những người xung quanh.

Định Phương