ĐÁP ÁN BÀI 6 – ĐIỀN THÊM SỐ VÀO DÃY SỐ ĐÃ CHO

Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng 2 lần số thứ tự của nó trừ đi 1.

Đáp án: 19 ; 21

<< Quay lại