THẤY GÌ?

Một diễn giả được mời đến nói chuyện với một nhóm thương gia. Ông lấy một miếng giấy trắng lớn, vẽ trên đó một chấm đen và hỏi người ngồi hàng đầu xem anh ta thấy gì?

Anh mau mắn trả lời : “Một chấm đen”.

Ông lần lượt hỏi từng người, tất cả đều trả lời thấy một chấm đen.

Lúc đó, diễn giả mới bình tĩnh nói: “Các anh thấy một chấm đen. Đúng, không sai. Nhưng sao không một ai thấy cả một tấm giấy trắng lớn!”.

Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta chỉ nhìn thấy vết “chấm đen” là vết nhơ, cái xấu, cái sai, tội lỗi, yếu đuối của người khác, nhưng chúng ta lại không thấy những khoảng trắng là biết bao điều tốt đẹp nơi người anh chị em mình.

FB Đỗ Minh Thăng/ Việt Tạ (sưu tầm)