ĐÁP ÁN BÀI 5 – ĐIỀN THÊM SỐ VÀO DÃY SỐ ĐÃ CHO

Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng 2 nhân với hiệu của 15 trừ đi số thứ tự của nó.

Đáp án: 8 ; 6

<< Quay lại