Đáp Án 1 – Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Trong mỗi cột, cộng số nhỏ hơn với 1 sau đó nhân với số còn lại sẽ được hai số cột sau. Trong kết quả có được, số nhỏ hơn viết ở trên, số lớn viết dưới.

Ta có: 9 x (8 + 1) = 81.

Vậy nên: 2 x (1 + 1) = 4.

Đáp án câu 1: 0 và 4

<< Quay lại