Đáp án câu 1 – Test IQ bằng 5 câu đố logic “khó nhằn”

Đáp án câu 1: 42

Ở mỗi cụm hình, tổng hai số ở trên nhân số ở giữa thì được số được tạo bởi hai chữ số ở dưới.

Ta có:

(4 + 2) x 3 = 18.

(7 + 4) x 2 = 22.

Vậy nên: (6 + 8) x 3 = 42

<< Quay lại