ĐÁP ÁN 1 – 5 câu đố Toán học “hại não”

Tổng ba số trên một đường thẳng (có gạch nối) luôn bằng 15. Có bốn đường thẳng như vậy.

6 + 5 + 4 = 15.

9 + 5 + 1 = 15.

3 + 5 + 7 = 15.

8 + 5 + 2 = 15.

Đáp án câu đố 1: 2

<< Quay lại