06 BÀI TÍNH NHANH NHIỀU HỌC SINH CHƯA BIẾT CÁCH LÀM

06 BÀI TÍNH NHANH NHIỀU HỌC SINH CHƯA BIẾT CÁCH LÀM

Rất nhiều bài tình nhanh, bài tính thuận tiện rất hay, rất đơn giản nhưng nhiều học sinh còn lúng túng, giải chưa đúng cách.

Hãy thử tự làm 06 bài tập dưới đây để ôn tập và nâng cao kiến thức hơn.

Hãy bấm chọn vào START QUIZ để bắt đầu làm bài nhé!

Làm bài xong nhớ bấm chọn FINISH QUIZ

Chúc các em thành công!

Dinh Phương (biên soạn)