Bạn biết gì về những trạng nguyên nổi tiếng?

Đố bạn trạng nguyên nào trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam; ai là lưỡng quốc Trạng nguyên thời nhà Trần nổi tiếng thông minh nhưng tướng mạo xấu xí? 

1/5. Ai là trạng nguyên đầu tiên của nền khoa cử Việt Nam?

Mạc Đĩnh Chi

Lê Văn Thịnh

Nguyễn Hiền

2/5. Trạng nguyên đầu tiên được khắc tên trên bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám là ai?

Lương Thế Vinh

Nguyễn Trực

Nguyễn Bỉnh Khiêm

3/5. Ai là trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam?

Mạc Đĩnh Chi

Đào Sư Tích

Nguyễn Hiền

4/5. Ai là Lưỡng quốc Trạng nguyên thời nhà Trần, nổi tiếng thông minh nhưng tướng mạo xấu xí?

Giáp Hải

Lương Thế Vinh

Mạc Đĩnh Chi

5/5. Nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử Việt Nam là ai?

Nguyễn Thị Duệ

Nguyễn Thị Định

Đoàn Thị Điểm

Dương Tâm – Tổng hợp / Nguồn: https://vnexpress.net/