BÀI TOÁN TỈ LỆ BẢN ĐỒ VỚI NHỮNG CÁCH GIẢI ĐƠN GIẢN

Bài toán Tỉ lệ bản đồ là một trong những bài Toán gắn kết với thực tiển cuộc sống. Các em học sinh Tiểu học đã được tìm hiểu và trải nghiệm từ lớp 4 nhưng ở mức độ đơn giản.

Chương trình lớp 5 các em được củng cố và nâng cao. Các em được thực hành ước lượng, tính toán với những vật; sự vật cụ thể như: Biết phóng to thu nhỏ hình theo tỉ lệ được quy định; các em biết đo những độ dài thu nhỏ rồi đối chiếu, phóng to để tìm độ dài thực tế.

Hay từ những sự vật có thực trong đời sống; các em biết thu nhỏ theo tỉ lệ phù hợp; để phát họa cho dự kiến kế hoạch trong tương lai.

Nói chung những bài toán Tỉ lệ bản đồ rất hữu dụng và cần thiết.

Thế nhưng, hiện nay, bài toán này phần lớn chưa được giải quyết một cách đúng đắn và chuẩn xác. Nhiều em học sinh nhầm lẫn cách tính, thiếu tính tương quan giữa thực tế – bản đồ và ngược lại. Nói chính xác hơn là tư duy chưa được logic và chặt chẽ.

Bài giảng mở ra cho các em nhiều cách giải mang tính hệ thống; và phù hợp giữa thực tiển với bản đồ. Bài giảng giúp các em nhanh nhạy hơn và tính toán chuẩn xác hơn.

BÀI TẬP THAM KHẢO THÊM

Câu 1: Quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn là 675km. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài Làm:

Đổi: 675km = 67500 000cm

Quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn trên bản đồ dài số cm là:

67 500 000 : 2 500 000 = 27 (cm)

                            Đáp số: 27 cm

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài Làm:

Câu 3: Em hãy cho biết, độ dài thu nhỏ trên bản đồ là bao nhiêu, nếu:

a. Tỉ lệ bản đồ là 1 : 100 000 và độ dài thật là 100 000mm

b. Tỉ lệ bản đồ là 1 : 40 000 và độ dài thật là 40 000cm

Bài Làm:

a. Tỉ lệ bản đồ là 1 : 100 000 và độ dài thật là 100 000mm => độ dài thu nhỏ là 1mm

b. Tỉ lệ bản đồ là 1 : 40 000 và đọ dài thật là 40 000cm => độ dài thu nhỏ là 1cm

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT