Các loại máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi THPT 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn 1986/BGDĐT-CNTT ngày 17/5/2021 về danh sách Các loại máy tính bỏ túi được mang vào trong phòng thi THPT 2021.

Theo đó, máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi là máy tính đảm bảo được các nguyên tắc chung:

– Không có chức năng soạn thảo văn bản;

– Không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu;

– Không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Cụ thể, danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép mang vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là:

– Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X;

– VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

– Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;

– Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;

– Deli W1710, WD991ES;

– Eras E370, E371, E372, E380;

– Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X;

– Các máy tính bỏ túi tương đương đáp ứng theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý Cơ quan phổ biến nội dung Thông báo này tới các cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được biết và thực hiện.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1986/BGDĐT-CNTT ngày 17/5/2021. Công văn quy định rất rõ: Các loại máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi THPT 2021.

Đình Thiên
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT